Használati szabályok


Használati szabályok PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Használati szabályok
A könyvtári szolgáltatások igénybevételének módja
Könyvtárhasználati díjak, térítések
Minden oldal

 

 alt

A központi könyvtár és a fiókkönyvtárak könyvtárhasználati szabályzata
I.
 

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele

 

 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő – magyar és külföldi – állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja és betartásukra kötelezettséget vállal.
 

A könyvtárhasználót beiratkozás díj megfizetése nélküli beiratkozással (regisztrációval) illetik meg a következő alapszolgáltatások

 

  1. könyvtárlátogatás
  2. a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata 
  3. az állományfeltáró eszközök használata
  4. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 
 1. A 1. pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással, illetve az adott évben érvényes beiratkozási díj megfizetésével vehetők igénybe.
 2. Beiratkozáskor a kitöltött adatlapon a beiratkozónak – a vonatkozó törvény szerint – a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (Mindemellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy statisztikai és könyvtárhasználati elemzések érdekében - önként szíveskedjenek közölni munkahelyük adatait és foglalkozásukat is.). Az olvasó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.
 3. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint könyvtári elemzések készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlő beleegyezése nélkül.
 4. . „A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.” /1997. évi CXL. 57.§ 2. /. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie a levelezési címét. A változások közlésének elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli.
 5. A beiratkozási díj az adott évre szól. Nem kell beiratkozási díjat fizetniük a 16 éven aluliaknak, a 70 éven felülieknek, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozóknak, valamint azoknak a könyvtárlátogatóknak, akik csak az 1. pontban felsorolt szolgáltatásokat, valamint a számítógép- és Internet használatot kívánják igénybe venni. Az olvasójegy másnak át nem adható, az esetleg ebből adódó visszaélésekből származó károkért a olvasójegy tulajdonosa felel.
 6. Az általános és középiskolai tanulók esetében a beiratkozás csak jótállási nyilatkozat aláírásával történhet. A jótállás visszavonásig érvényes.
 7. Az ingyenes ruhatár igénybevétele kötelező. Az olvasói térbe jegyzeteléshez szükséges eszközöket és személyes iratokat, értékeket tartalmazó kisméretű táskát lehet bevinni.


Módosítás dátuma: 2020. január 07. kedd, 14:58
 


A honlap a TÁMOP - 3.2.4/08/01 "Tudásdepó-Expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat támogatásával készült.

támoplogo